İZMİR CENAZE İŞLEMLERİ

İZMİR CENAZE İŞLEMLERİ

Sağlık kurumlarında veya dışında gerçekleşen vefat durumlarında ölüm belgesinin ilgili kurumca düzenlenmesinin ardından; cenazelerin taşınması, yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi ve defin işleminin kayıt altına alınmasına yönelik hizmetler Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 

Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı haftanın her günü 24 saat, resmi ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere kesintisiz hizmet vermekte  olası bir vefat durumunda ücretsiz aranarak cenaze ve defin işlemlerine ilişkin yardım alınabilmektedir.  

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, resmi ve dini Bayram günleri dahil olmak üzere 365 gün, 24 saati Umum – i Hıfzıssıhha Kanunu'nun emredici hükümleri doğrultusunda kesintisiz hizmet vermektedir.

Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aracılığı ile tüm vatandaşlarımızın şikayet ve talepleri anında değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olarak daha hızlı ve doğru hizmeti vererek acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ilkemizdir. Gerçekleştirilen cenaze ve defin işlemlerine ek; kurumumuzca  taziye evlerine pide ve ayran ikram edilmektedir.

Cenaze Anında İlk Yapılması Gerekenler

Ölüm olayı  evde meydana gelmiş ise; Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak vefat durumuna ilişkin  bilgi verilir. Vatandaşlarımız Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı  tarafından bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine yönlendirilir ve aynı zamanda cenazenin bulunduğu bölgeye cenaze aracı gönderilir. Eve gelen tabibin düzenlemiş olduğu Ölüm Belgesi ile birlikte defin kaydı yapılması ve cenazeini yıkama-kefenleme işlemleri için cenaze aracı ile cenazenin morga alınması sağlanır.

Ölüm olayı hastanede meydana gelmiş ise; hastanenin düzenleyeceği ölümbelgesi alındıktan sonra cenaze, Daire Başkanlığımıza bağlı şefliklerde gömüye hazırlanacaksa (yıkama, kefenleme) Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı  aranarak araç talep edilir.

Ölüm olayı adli vaka ise; Adli Tıp Morgunda otopsisi tamamlanan cenazeler için Adli Tıp Kurumunca düzenlenen Ölüm Belgesi alınır. Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak araç talep edilir.Cenazeye ilişkin ölüm belgesi ile birlikte Defin İşleri Şefliği tarafından defin kaydı gerçekleştirilir. Ölüm Belgesi olmayan cenazeler personellerimizce teslim alınmaz.

 Cenazenin Defnedileceği Mezarlık Seçimi

Cenazeler, vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklarımıza defnedilmektedir. Ancak; ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında, cenaze defnine müsait alan kalmadığı durumlarda, gömüye açık ve ikamet yerleri yakınlığı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın talebine yönelik bir hassasiyetle mezarlıklara gömü yapılmaktadır.

Üste Gömü Koşulları

Cenazenin daha önce ölmüş bir yakının üstüne defin edilmesi için ilk gömü tarihinden itibaren en az 5 (Beş) yıl geçmiş olması şartı aranır.

Üste gömü yapılacak olan kabrin başında mutlaka okunabilir bir baştaşı olmalı ve müdüriyet kayıtları ile baştaşındaki bilgilerin birbirini doğrulaması gereklidir.

Üst gömü;  gömülü olanın 1. (birinci) derecedeki yakınından veya varislerinden muvafakat alınarak gerçekleştirilir.

  Aile Kabri Satın Alınması

Aile kabri almak isteyen vatandaşlarımız, Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak,  aile kabri satışımızın olduğu mezarlıklarımızdan olmak şartı ile çok kısa bir süre içerisinde işlemleri tamamlanmaktadır.

Önceden Alınmış Aile Kabirleri ve Boş Mezar Yerine Defin İşlemi Yapabilmek

Cenazenin, önceden satın alınmış boş yere veya aile kabrine gömülmesi için, boş mezar yeri veya aile kabri tahsis belgesinin aslının defin işlemleri sırasında Cenaze İşleri Şefliklerimize ibraz edilmesi zorunludur.
Belge ibraz edilememesi durumunda o günkü raiç bedeli ödenerek işlem yapılır. Daha sonra belgenin bulunması durumunda dilekçeyle Daire Başkanlığına başvuru yapılır, değerlendirme sonucu para iadesi yapılabilir.

Cenazelerin Şehir Dışına Nakledilmesi

Cenazenin bir başka ile naklinin talep edilmesi durumunda Türk Havayollarının yurtiçinde anlaşması bulunan havalimanlarına ücretsiz nakil hizmeti verilmektedir. Ayrıca araç ile Manisa, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Isparta ve Burdur illerine cenaze aracı ile ücretsiz nakil işlemi yapılmaktadır.

Defnedilmiş Olan Cenazenin Başka Bir Mezara Nakledilmesi

Defin işleminin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda başka bir mezara nakledilmesi talep edilen cenazeler için Merkez Gasilhane Şefliğimize dilekçe ile başvurularak gerekli formlar doldurulur ve bağlı bulunan İlçe Belediyelerinin Sağlık İşleri Müdürlüklerinin onayı alınarak cenaze mezardan çıkarılır, ilaçlanır ve talep edilen diğer mezara dini usullere uygun olarak defin işlemi yapılmaktadır.
Zaruri ve adli durumlarda 5 yıl bekleme süresi aranmaz.

Defin İşlemleri Sırasında Görevlilere Bahşiş Verilmemelidir

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış yerleşmiş  bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Defin İşlemleri Sonrasında Yapılacak  İşlemler 

Cenazenin defninden en az 3 (Üç) gün geçtikten sonra,  Merkez Defin İşleri Şefliğimize başvuruda bulunarak  cenaze yakını tarafınca gömüldüğünü gösterir Ölüm Belgesinin imzalı ve kurum mühürlü bilgisayar çıktısı istenilen surette alınarak, tüm resmi işlemlerde kullanılabilmektedir.

Defni yapılan mezarların, mezar üstü inşaat yapımı, gömü tarihinden 3 (üç) ay sonra Defin İşleri Şefliklerinden mezar inşaat ruhsatı alınarak, kayıtlı mezar ustalarına yaptırılabilir.